Tag Archives: Training BASIC TRAINING BAITUL MAAL WAT TAMWIL di Jogja 2015

Basic Training Baitul Maal Wat Tamwil

PENDAHULUAN Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang sebenarnya dalam konsepsi Islam merupakan alternatif  kelembagaan keuangan syari’ah yang memiliki dimensi sosial dan produktif dalam skala nasional bahkan global, di mana perekonomian umat terpusat pada fungsi kelembagaan ini yang mengarah pada hidupnya